Pracownia JB72

Cytadela Poznańska. Plan parku i fortyfikacji

Plan Cytadeli w Poznaniu

Mapa ma na celu pokazać dawny układ fortyfikacji na tle współczesnego planu parku, ze szczególnym uwzględnieniem zachowanych i widocznych do dzisiaj reliktów historycznych.

Przebieg murów nieistniejących już fortyfikacji został odtworzony na podstawie oryginalnych planów projektowych fortu, przechowywanych w archiwum w Berlinie. Zostały one nałożone na plan współczesny z wykorzystaniem zachowanych reliktów murów. Obiekty, które zachowały się do dzisiaj, zostały zmierzone w terenie. Układ nieistniejących już baraków i innych budowli na dziedzińcu fortu zrekonstruowano z użyciem zdjęć lotniczych z lat 1944-1945 oraz planu fortu z lipca 1945 roku.

Oprócz treści historycznych, na planie znajdują się też informacje o współczesnym zagospodarowaniu terenu i obiektów.

Opracowanie: Jacek Biesiadka, Andrzej Gawlak

Współpraca: Bartek Bartkowski, Maja Gawlak, Tomasz Kanoniczak, Henryk Lubawy, Wojciech Waraczyński

Plan Cytadeli w Poznaniu, fragment Plan Cytadeli w Poznaniu, fragment
Plan Cytadeli w Poznaniu, front Plan Cytadeli w Poznaniu, tył

Opracowanie: Jacek Biesiadka i wsp.

Skala 1:2500, współrzędne GPS (WGS84)

Format A2, kolor obustronny, wyd. pierwsze, Poznań 2017

ISBN 978-83-915340-8-3

© 2017 Pracownia JB72, Jacek Biesiadka, Autorzy OpenStreetMap