Pracownia JB72

Czerwona fala. Walki o Poznań w dziennikach bojowych piechoty

Czerwona fala, okładka

Pierwsza z planowanego cyklu książek, zawierających przekłady dokumentów żródłowych dotyczących walk o Poznań w 1945 roku. W książce zawarto wybór tekstów z dzienników działań bojowych związków taktycznych piechoty, biorących udział w walkach o Poznań w 1945 roku: trzech korpusów i sześciu dywizji strzeleckich. Dzienniki korpusów korpusów obejmują okres styczeń - luty 1945 od wyjścia z przyczółków na linii Wisły do rozpoczęcia forsowania Odry. Dzienniki dywizji obejmują okres walk o Poznań od podejścia do miasta w końcu stycznia do kapitulacji twierdzy i wyjścia z miasta 23 lutego 1945. Publikacja zawiera dzienniki następujących formacji:

28 Gwardyjski Korpus Strzelecki

  39 Gwardyjska Dywizja Strzelecka

29 Gwardyjski Korpus Strzelecki

  27 Gwardyjska Dywizja Strzelecka

  74 Gwardyjska Dywizja Strzelecka

  82 Gwardyjska Dywizja Strzelecka

91 Korpus Strzelecki

  117 Dywizja Strzelecka

  312 Dywizja Strzelecka

Do publikacji dodano autorski materiał ilustracyjny, złożony z 41 planów działań wojskowych, planu miasta z naniesionymi numerami kwartałów (wkładka) oraz schematów organizacyjnych dywizji.

Tłumaczenie: Andrzej Gawlak

Redakcja: Jacek Biesiadka, Andrzej Gawlak

Ilustracje: Jacek Biesiadka

Czerwona fala, przykładowe strony 102 Czerwona fala, przykładowe strony 114 Czerwona fala, przykładowe strony 138 Czerwona fala, przykładowe strony 192

Format B5, 290 str., druk cz-b, wyd. pierwsze, Poznań 2022

ISBN 978-83-949773-5-1

© 2022 Pracownia JB72 Jacek Biesiadka