Pracownia JB72

Międzyrzecki Rejon Umocniony. Mapa turystyczna

Międzyrzecki Rejon Umocniony

Mapa przedstawia stan badań nad umocnieniami MRU na lato 2012 roku z późniejszymi uzupełnieniami. Korytarze podziemne, z wyjątkiem odcinków niedostępnych, pomierzono metodą tachimetryczną. Obiekty nadziemne lokalizowano za pomocą GPS. Budowle zrujnowane i nieistniejące, takie jak np. zabudowa techniczna czy linie kolei budowlanej i zaopatrzeniowej, lokalizowano za pomocą badań terenowych oraz analizy map i zdjęć lotniczych z lat 30-60 XX wieku.

Na drugiej stronie publikacji zestawienie i charakterystyka obiektów bojowych, schematyczne rysunki pancerzy zastosowanych na terenie MRU, przekroje korytarzy podziemnych oraz powiększenia najciekawszych fragmentów podziemi: Pętli Nietoperskij i Boryszyńskiej oraz grupy warownej Scharnhorst.

Międzyrzecki Rejon Umocniony, front Międzyrzecki Rejon Umocniony, tył

Opracowanie: Remigiusz Banaś, Jacek Biesiadka, Tomasz Gołębiewski

Skala 1:12 500, współrzędne GPS (WGS84)

Format A1, kolor, wyd. drugie, Poznań 2012-2016

ISBN: 978-83-915340-5-2

© 2012-2016 Pracownia JB72, Jacek Biesiadka, Główny Geodeta Kraju