Pracownia JB72

Międzyrzecki Rejon Umocniony. Odcinek Centralny

Mapa Międzyrzecki Rejon Umocniony

Nowe wydanie mapy MRU, po 10 latach od pierwszej edycji w 2012 roku, przynosi bogate uzupełnienie treści historycznej w oparciu o najnowsze badania terenowe i nieznane wcześniej dokumenty archiwalne. Mapa ma też całkowicie nową szatę graficzną, wykreśloną z wykorzystaniem aktualnych danych topograficznych.

Zasięg publikacji został rozszerzony na całą rozpiętość MRU. Fortyfikacje zostały zobrazowane na trzech dwustronnych mapach składanych, przedstawiających odcinki: południowy, centralny i północny. Cykl uzupełni szczegółowy plan systemu podziemnego oraz mapa średnioskalowa, dającą ogólniejszy wgląd w fortyfikacje w prostokącie MRU - Pozycja Trzcielska.

Metody: Korytarze podziemne, z wyjątkiem odcinków niedostępnych, pomierzono metodą tachimetryczną. Istniejące obiekty nadziemne lokalizowano za pomocą GPS, a także z użyciem fotografii lotniczej i obrazowania laserowego LIDAR. Budowle obecnie niezachowane lokalizowano za pomocą analizy archiwalnych map i zdjęć lotniczych, obejmujących okres od lat 30 do 60 XX wieku.

Autorzy: Remigiusz Banaś, Jacek Biesiadka, Tomasz Gołębiewski, Grupa o.s.STKM, Mariusz Kisiel, Mateusz Marciniak, Robert Michalak.

Współpraca: Michał Gapiński, Andrzej Gawlak, Piotr Gierlasiński, Piotr Rychlewicz, Tadeusz Stachowicz, Piotr Starosta, Tadeusz Świder.

Mapa Międzyrzecki Rejon Umocniony, front Mapa Międzyrzecki Rejon Umocniony, tył Mapa Międzyrzecki Rejon Umocniony, fragment Mapa Międzyrzecki Rejon Umocniony, fragment

Skala 1:12 500, układ PUWG 1992

Format B1 (70 x 100 cm), kolor obustronny, wyd. pierwsze, Poznań 2022

ISBN 978-83-949773-6-8

© 2022 Pracownia JB72 Jacek Biesiadka