Pracownia JB72

Poznań 1944-1945. Fotomapa

Fotomapa Poznania

W Waszyngtonie, w National Archives and Records Administration, czyli amerykańskim odpowiedniku Archiwum Państwowego, znaleziono nieznane wcześniej zdjęcia lotnicze Poznania, wykonane w kwietniu 1945 roku, niedługo po zakończeniu walk o miasto. Zdjęcia te są doskonałej jakości i pokazują zabudowania śródmieścia oraz północnych i południowych dzielnic. Jest to bardzo cenny materiał dla miłośników historii i architektury Poznania, zawiera liczne ślady wojennej infrastruktury miasta, a także stanowi obraz wojennych zniszczeń. Zdjęcia zostały opracowane i ułożone w fotomapę.

Na drugiej stronie publikacji znajdziemy powiększenie centrum miasta, zestawione ze starszym zdjęciem z maja 1944 roku, co umożliwi porównanie widoku miasta przed i po walkach zimą 1945 roku.

Media o nas:

Epoznan.pl

PAP Nauka

Dzieje.pl

Nasz Głos Poznański

Teleexpress Extra (09:30")

Teleskop (16:24")

Fotomapa Poznania, front Fotomapa Poznania, tył

Opracowanie: Jacek Biesiadka, Andrzej Gawlak

Skala 1:8500, współrzędne GPS (WGS84)

Format A1, kolor obustronny, wyd. pierwsze, Poznań 2016

ISBN: 978-83-915340-6-9

© 2016 Pracownia JB72, Jacek Biesiadka