Pracownia JB72

Twierdza Kostrzyn. Mapa fortyfikacji i garnizonu

Mapa Twierdzy Kostrzyn

Mapa „Twierdza Kostrzyn” przedstawia rozpoznane budowle forteczne i garnizonowe, wzniesione w Kostrzynie nad Odrą do 1945 roku: powstały w XVI w. i rozbudowywany po XIX w. bastionowy rdzeń Twierdzy, XIX-wieczne umocnienia nowopruskie, forty z lat 80 tego wieku, pozostałości pozycji mobilizacyjnych z 1914 roku, urządzenia obrony i ochrony przeciwlotniczej z okresu II wojny światowej, a także najważniejsze zespoły koszarowe i magazynowe, place ćwiczeń, strzelnice i inne budowle garnizonowe. Obiekty Twierdzy naniesiono na dwie mapy: współczesną oraz pochodzącą z przełomu lat 30 i 40 XX wieku.

Zobrazowanie kilkuset lat dziejów Twierdzy na pojedynczej mapie wiąże się z kilkoma ograniczeniami. Ukazanie wszystkich przekształceń, jakim w tym czasie ulegały jej obiekty, wymagałoby zastosowania bardzo rozbudowanej, trudnej w odbiorze symboliki, zaciemniającej właściwy obraz fortyfikacji. Poprzestano zatem na pokazaniu charakterystycznych części Twierdzy w ich dojrzałych formach, uwzględniając jednak i te, które w różnych okresach jej dziejów zlikwidowano. Tak więc mapa ma charakter kumulacyjny, a Twierdza w przedstawionym na niej kształcie nigdy nie zaistniała w rzeczywistości.

Obecny stan zachowania obiektów Twierdzy Kostrzyn jest zróżnicowany. Podczas indywidualnego zwiedzania budowli podziemnych należy koniecznie zadbać o dobre źródło światła i zachować szczególną ostrożność. Obszar zburzonego w 1945 r. Starego Miasta i najstarsze fortyfikacje można zwiedzać samodzielnie, bądź z przewodnikiem Muzeum Twierdzy Kostrzyn, którego stała ekspozycja znajduje się w kazamatach Bastionu Filip (więcej informacji na stronie internetowej: www.muzeum.kostrzyn.pl).

Mapa Twierdzy Kostrzyn, front Mapa Twierdzy Kostrzyn, tył

Opracowanie: Jacek Biesiadka, Marcin Wichrowski

Skala 1:25 000, współrzędne GPS (WGS84)

Format A1, kolor obustronny, wyd. pierwsze, Poznań 2016

ISBN: 978-83-915340-3-8

© 2016 Pracownia JB72, Jacek Biesiadka, Autorzy OpenStreetMap