Pracownia JB72

Twierdza Poznań. Mapa *** Przewodnik

Mapa Twierdzy Poznań

Pierwsze wydanie przewodnika po poznańskich fortyfikacjach cieszyło się sporym zainteresowaniem czytelników, a w październiku 2001 roku zdobyło drugie miejsce w kategorii map na Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej, zorganizowanym przez PTTK i Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Nowa edycja została uzupełniona i poprawiona na podstawie wyników badań terenowych oraz kwerend archiwalnych, przeprowadzonych w latach 2001-2003.

Przewodnik ukazuje kształt historycznej zabudowy wojskowej twierdzy Poznań na tle współczesnego miasta. Nieistniejące już umocnienia poligonalne z pierwszej połowy XIX wieku zostały naniesione na współczesny plan śródmieścia. W pasie podmiejskim zaznaczono położenie przeszło 250 obiektów wybudowanych w latach 1876-1944, w znakomitej większości istniejących do dziś. Obok 18 fortów znalazły się w nim schrony, strzelnice, place ćwiczeń, urządzenia hydrotechniczne, a także elementy zaplecza twierdzy: drogi forteczne, zadrzewienia i wały maskujące, granice rejonów fortecznych. Dla dopełnienia obrazu miasta garnizonowego na mapie zaznaczono położenie wielu budynków wojskowych: koszar, magazynów, prochowni i innych.

nakład wyczerpany

Mapa Twierdzy Poznań, front Mapa Twierdzy Poznań, tył

Opracowanie: Jacek Biesiadka, Mariusz Wojciechowski, Andrzej Gawlak

Skala 1:20 000

Format A1, kolor, wyd. drugie uzupełnione, Poznań 2003

ISBN: 978-83-915340-1-4

© 2003 Jacek Biesiadka