Pracownia JB72

Twierdza Poznań. Mapa fortyfikacji i garnizonu

Mapa Twierdzy Poznań

Mapa „Twierdza Poznań” przedstawia budowle forteczne i garnizonowe, wzniesione w Poznaniu w latach 1828 – 1945: umocnienia rdzenia poligonalnego, forty, schrony, fortyfikacje mobilizacyjne z I i II wojny światowej, urządzenia obrony i ochrony przeciwlotniczej z okresu okupacji i niektóre umocnienia obronne z 1945 roku, a także zespoły koszarowe i magazynowe, place ćwiczeń, strzelnice i inne budowle garnizonowe. Budowle twierdzy Poznań zostały ukazane na tle współczesnego planu miasta oraz na podkładzie mapy historycznej, opracowanej na przełomie lat 30 i 40 XX wieku.

Odwzorowanie 120 lat historii na pojedynczej mapie wiąże się z kilkoma ograniczeniami. Ukazanie wszystkich zmian, jakim w tym czasie ulegały obiekty twierdzy, wymagałoby nadmiernie rozbudowanej, trudnej w odbiorze symboliki, zaciemniającej właściwy wizerunek fortyfikacji. Dlatego zrezygnowano ze szczegółowego prezentowania stadiów rozwojowych, poprzestając na prezentacji wybranych, najbardziej charakterystycznych form budowli. Zaznaczono też obiekty, które na różnych etapach rozwoju twierdzy przestały istnieć. Mapa ma więc charakter kumulacyjny, a twierdza w przedstawionym na niej kształcie nigdy nie istniała w rzeczywistości.

W porównaniu do poprzedniego wydania z 2003 roku znacznie poprawiliśmy dokładność określenia pozycji wszystkich elementów mapy. Zwiększyła się też kompletność danych, liczba zaznaczonych obiektów przekroczyła 850. Liczba naniesionych na mapę schronów mobilizacyjnych z 1914 roku wzrosła tak znacznie, że spowodowało to konieczność całkowitej zmiany dotychczasowego, liczącego już ponad 15 lat systemu ich numeracji.

Mapa Twierdzy Poznań, front Mapa Twierdzy Poznań, tył

Opracowanie: Jacek Biesiadka, Andrzej Gawlak

Skala 1:20 000, współrzędne GPS (WGS84)

Format A1, kolor obustronny, wyd. trzecie poprawione, Poznań 2016

ISBN: 978-83-915340-4-5

© 2016 Pracownia JB72, Jacek Biesiadka, Autorzy OpenStreetMap